مجموعه “خشت”

تصویر جدا کننده

یکی از ویژگی‌های مهم فرش ایرانی، تنوع طرح و نقش آن است. این تنوع و گستردگی می‌تواند منبع الهام مناسبی برای استفاده در آثار هنری مختلف باشد. فرش و معماری از دیرباز تاکنون با یکدیگر پیوند داشته‌اند و نمود آن را می‌توان در معماری ساختمان‌ها، کاشی‌کاری‌ها، تزئینات بنا و غیره مشاهده کرد. همچنین بسیاری از نقوش فرش به دلیل داشتن فرم‌های خلاصه و تجریدی می‌توانند در عین حفظ اصالت، به میزان زیادی با فضای مدرن هماهنگی پیدا کنند. در این مجموعه سعی شده تا با استفاده از فرم خشت و تصویر نقوش فرش بر روی آن، دریافتی دیگر از پیوند میان فرش و معماری به نمایش گذاشته شود. در استفاده از نقوش، بر حفظ فرم اصلی و کمترین دخل و تصرف در طراحی آن‌ها تأکید شده و سعی بر آن است تا از این طریق به احیای برخی نقوش که ممکن است باگذشت زمان به فراموشی سپرده شوند کمک نمود.

محصولات