مجموعه “سرو”

تصویر جدا کننده

درختان در دوره‌های مختلف با تداعی مفهوم درخت زندگی بر روی آثار گوناگون نقش شده‌اند. دراین‌بین درخت سرو که در میان ایرانیان مقدس و مورد استقبال بوده است، در قالی ایرانی به‌وفور یافت می‌شود. سرو به‌عنوان نمادی از باغ و بهشت، قداست، منشأ حیات و زندگی، و… بر روی فرش بافته‌شده است. مجموعه حاضر با الهام از این نقش در قالی‌های ایرانی ساخته‌شده است.

محصولات